امداد و نجات

امداد و نجات

SEARCH AND RESCUE

(SAR)


جهت دانلود اینجا کلیک کنید

 


نویسنده: واحد تحقیقات شرکت EGS

راهنمای سیستم مجوز کار بر اساس استانداردهای شرکت نفتی SHELL

راهنمای سیستم مجوز کار بر اساس استانداردهای شرکت نفتی SHELL


http://www.4shared.com/document/HBcMlJnS/PTW_Microsoft_Word_Document.html


نویسنده: واحد تحقیقات شرکت EGS

?What is the correct way of eating fruits

Dr Stephen Mark treats terminal ill cancer patients by "un-orthodox" way and many patients recovered.

 

دکتر استفان مارک، بیمارهای سرطانی در مرحله آخر را با استفاده از روش های "نامتعارف" درمان کرده است و بسیاری از آنها بهبود یافتند

   He believes on natural healing in the body against illnesses. See the article below.

او به درمان طبیعی درمقابل با بیماریها مغتقد است

EATING FRUIT... 
cid:image001.jpg@01CAA4CE.83D2A9C0
It's long but very informative

مطلب طولانی است اما بسیار مفید است 
 

We all think eating fruits means just buying fruits,

cutting it and just popping it into our mouths.

It's not as easy as you think.

It's important to know how and when to eat.

همه ما فکر میکنیم که خوردن میوه یعنی خرید میوه، پوست کندنش و فقط گذاشتنش توی دهان

به این سادگی که فکر میکنید نیست

بسیار مهم است که بدانیم چگونه و چه وقت باید میوه بخوریم  
 
What is the correct way of eating fruits?

راه صحیح خوردن میوه ها چیست؟ 
 
IT MEANS NOT EATING FRUITS AFTER YOUR MEALS! * FRUITS SHOULD BE EATEN ON AN EMPTY STOMACH.

این است که میوه ها را بعد از مصرف غذا نخورید

میوه ها باید زمانی خورده شوند که معده خالی است 
 
If you eat fruit like that, it will play a major role to detoxify your system,

supplying you with a great deal of energy for

weight loss and other life activities. 

اگر میوه ها را به آن صورت بخورید، نقش مهمی در مسموم کردن سیستم بدنتان خواهند داشت

بدنتان را با مقدار زیادی انرژی تامین میکنند

که این انرژی به جای مفید بودن باعث از دست دادن وزن و

کاهش قدرت برای انجام دیگر فعالیتهای زندگی میشود
 
FRUIT IS THE MOST IMPORTANT FOOD.

Let's say you eat two slices of bread and then a slice of fruit.The slice of fruit is ready to go straight through the stomach into the intestines,

but it is prevented from doing so.

 میوه مهم ترین خوراکهاست

برای مثال درنظر بگیرید که دو تکه نان و یک تکه میوه خورده اید

تکه میوه آماده است که مستقیما وارد معده تان و روده تان شود

اما به دلیل آن دو تکه نان، از ورود سریع آن به معده جلوگیری می شود   
 
In the meantime the whole meal rots and ferments

and turns to acid. The minute the fruit comes into

contact with the food in the stomach and digestive juices,

the entire mass of food begins to spoil....

در این بین همه غذا فاسد شده، تخمیر میشود و به اسید تبدیل میشود

به محض اینکه درون معده، میوه با غذا و آنزیمهای گوارشی 

تماس پیدا میکند، همه حجم غذا شروع به ازبین رفتن و فاسد شدن میکند  
 
So please eat your fruits on an empty stomach or

before your meals! You have heard people complaining — every time I eat watermelon I burp,

when I eat durian my stomach bloats up,

when I eat a banana I feel like running to the toilet, etc — actually all this will not arise if you eat the fruit on an empty stomach. The fruit mixes with the putrefying other food and produces gas and hence you will bloat!

پس لطفا میوه های خود را زمانی مصرف کنید که معده تان خالی است

و یا قبل از خوردن وعده های غذاییتان میل کنید

شما بارها شنیده اید که بسیاری شکایت میکنند که

هر زمان که هنوانه میخورم، غذا بالا می آید، و یا هر زمان که میوه درخت قهوه سودانی را می خورم معده ام نفخ میکند، زمانی که موز میخورم همش حس اینکه باید فورا به دستشویی بروم را دارم و غیره- در حقیقیت همه اینها اتفاق نخواهند افتاد اگر میوه را زمانی بخورید

که معده تان خالی است. میوه ها با غذای فاسد شده ترکیب میشوند

و گاز تولید میکنند و درنتیجه شما بالا می آورید

   Graying hairbaldingnervous outburst, and dark circles under the eyes all these will NOT happen

if you take fruits on an empty stomach.

سفیدی مو، تاس شدن، عصبانیت و گودی های سیاه زیر چشم،

همه شان اتفاق نخواهند افتاد اگر با معده خالی میوه میل کنید  
 
There is no such thing as some fruits, like orange

and lemon are acidic, because all fruits become

alkaline in our body, according to Dr. Herbert Shelton

who did research on this matter. If you have mastered the correct way of eating fruits, you have the Secret of beauty, longevity, health, energy, happiness and normal weight.

با توجه به تحقیقات دکتر هربرت شلتون، بایستی بدانیم که چنین

موضوعی صحیح نیست که بعضی از میوه ها مانند پرتقال، نارنج

و لیمو خودشان اسیدی هستند. چرا که همه میوه ها در بدن قلیایی میشوند

اگر شما روش صحیح میوه خوردن را کاملا بیاموزید

شما به راز زیبایی، عمر طولانی، سلامت، انرژی، شادابی

و وزن طبیعی دست پیدا خواهید کرد،    
 
When you need to drink fruit juice - drink only fresh fruit juice, NOT from the cans.

Don't even drink juice that has been heated up.

Don't eat cooked fruits because you don't get the nutrients

at all. You only get to taste.

Cooking destroys all the vitamins.

زمانی که نیاز دارید که آب میوه بنوشید- فقط آب میوه تازه بنوشید نه آب میوه کنسروها. حتی آب میوه هایی که بسیار سفت هستند را ننوشید

میوه های پخته شده را نخورید چرا که هرگز ماده مغذی میوه ها را دریافت نخواهید کرد

تنها مزه شان را دریافت میکند

پختن، تمام ویتامین ها را از بین میبرد   
 
But eating a whole fruit is better than drinking the juice.

If you should drink the juice, drink it mouthful by mouthful slowly, because you must let it mix with your saliva

before swallowing it. You can go on a 3-day fruit fast to cleanse your body. Just eat fruits and drink fruit juice throughout the 3 days and you will be surprised

when your friends tell you how radiant you look!

اما به هرحال خوردن میوه کامل بهتر از نوشیدن آب آن است

اگر باید آب میوه بنوشید طوری بنوشید که دهانتان پر شود و

آن را آرام آرام غورت دهید

چرا که باید اجازه دهید که آب میوه با بزاق دهانتان قبل از غورت دادن آن کاملا ترکیب شود

میتوانید برای پاکسازی بدنتان 3 روز روزه ی میوه بگیرید  

به مدت 3 روز فقط میوه بخورید

و در آخر متعجب میشوید از اینکه دوستانتان به شما میگویند که چقدر پوستتان درخشان و صاف شده است  
 
KIWI:
 Tiny but mighty.

This is a good source of potassium, magnesium,

vitamin E & fiber.

Its vitamin C content is twice that of an orange.

کیوی: میوه کوچک اما بسیار مقوی

این میوه منبع خوبی از پتاسیم، منیزیم، ویتامین ای و فیبر است

حجم ویتامین سی این میوه دوبرابر حجم ویتامین سی پرتقال است   
 
APPLE:
 An apple a day keeps the doctor away?

Although

an apple has a low vitamin C content, it has antioxidants

& flavonoids which enhances the activity of vitamin C thereby helping to lower the risks of colon cancer,

heart attack & stroke. 

سیب: روزانه خوردن یک سیب، دکتر را از شما دور میکند

اگرچه سیب مقدار کمی ویتامین سی دارد، اما دارای آنتی اکسیدانها و فلاونهاست (ماده شیمیایی بیرنگ و متبلورکه هر دوی اینها

فعالیت ویتامین سی در بدن را زیاد کرده

و تسهیل می بخشند و درنتیجه ریسک مبتلا شدن به سرطان روده،

حملات قلبی و سکته کاهش پیدا میکند    
 
STRAWBERRY:
 Protective Fruit.

Strawberries have the highest total antioxidant power

among major fruits & protect the body from cancer-

causing, blood vessel-clogging free radicals.

توت فرنگی: میوه محافظ

توت فرنگی بالاترین قدرت اکسیدانها را در میان اکثر میوه ها دارد

و از بدن در برابر ابتلا به سرطان،

گرفتگی رگها و رادیکالهای آزاد محافظت میکند  


ORANGE :
 Sweetest medicine.

Taking 2-4 oranges a day may help keep colds away,

lower cholesterol, prevent & dissolve kidney stones

as well as lessens the risk of colon cancer.

پرتقال: دارویی شیرین

مصرف روزانه 2 تا 4 عدد پرتقال جلوی سرماخوردگی را میگیرد 

کلسترول را کم میکند

از ایجاد سنگ در بدن جلوگیری کرده و یا سنگهای موجود در بدن را

از بین میبرد و همچنین ریسک ابتلا به سرطان روده را کاهش میدهد


WATERMELON:
 Coolest thirst quencher.

Composed of 92% water, it is also packed with a giant dose

 of glutathione, which helps boost our immune system.

They are also a key source of lycopene — the cancer

fighting oxidant. Other nutrients found in watermelon

are vitamin C & Potassium.

هندوانهبهترین تسکین دهنده تشنگی

از 92% آب تشکیل شده است

همچنین حاوی بالاترین دوز گلاتاتیون است که

به بالارفتن سیستم دفاعی بدن کمک میکند

همچنین آنها اصلی ترین منبع لیکوپین هستند که اکسیدانی برای مبارزه با سرطان است

  دیگر مواد مغذی موجود در هندوانه ویتامین سی و پتاسیم هستند
 
PAPAYA:
 Top awards for vitamin C.

They are the clear winners for their high vitamin C content.. 

It is rich in carotene; this is good for your eyes.

 عنبه (انبه): نشان بالاترین برای ویتامین سی

آنها بهترین برندگان برای داشتن بالاترین میزان ویتامین سی هستند

این میوه سرشار از کاروتین است که حاوی ویتامین آ بوده

و برای چشم ها مفید میباشند
 
Drinking Cold water after a meal = Cancer!

Can u believe this??

It is nice to have a cup of cold drink after a meal.

However, the cold water will solidify the oily stuff that

you have just consumed. It will slow down the digestion... Once this 'sludge' reacts with the acid, it will break down

and be absorbed by the intestine faster than the solid food.

It will line the intestine. Very soon, this will turn into fats

and lead to cancer.

It is best to drink hot soup or warm water after a meal. 

نوشیدن آب سرد بعذ از غذا = سرطان

میتوانید باور کنید؟

شاید نوشیدن یک لیوان آب سرد بعد از غذا، بسیار لذت بخش است

اما آب سرد مواد روغنی که در آن لحظه مصرف کرده اید را سفت میکند

روند هضم غذا را کند میکند

زمانی که این رسوبها با اسید واکنش نشان میدهند و شکسته میشوند

و سریعتر از غذاهای جامد، توسط روده جذب میشوند

بسیار سریع این امر موجب چاقی و سپس سرطان میشود  

بهتر این است که بعد از غذا، سوپ گرم و یا آب ولرم مصرف کنید   


 
A serious note about heart attacks

متنی مهم در مورد حملات قلبی

 HEART ATTACK PROCEDURE': (THIS IS NOT A JOKE!) (مراحل حملات قلبی (این یک شوخی نیست

women should know that not every heart attack symptom

 is going to be the left arm hurting.

Be aware of intense pain in the jaw line.

You may never have the first chest pain during the course

of a heart attack. Nausea and intense sweating are also common symptoms. Sixty percent of people who have

a heart attack while they are asleep do not wake up.

Pain in the jaw can wake you from a sound sleep.

Let's be careful and be aware. The more we know

the better chance we could survive.

 خانمها باید بدانند که تنها نشانه حمله قلبی، احساس درد در

بازوی چپ نمیباشد

به درد شدید در ناحیه فک و آرواره بسیار توجه کنید

هرگز اولین درد در ناحیه قفسه سینه را در هنگام حمله قلبی نخواهید داشت

حالت تهوع و عرق کردن شدید از نشانه های معمول است

تقریبا60 درصد مردم که دچار حمله قلبی در خواب شدند

دیگر هرگز بیدار نشدند

درد آرواره ممکن است شما را از خوابی آرام بیدار کند

بهتر است مراقب باشید و آگاه

هرچقدر بیشتر بدانیم، شانس بیشتری برای نجات یافتن داریم

نویسنده: واحد تحقیقات شرکت EGS

مجموعه آيين نامه هاي حفاظت و بهداشت كار

لينك زير مجموعه آيين نامه هاي حفاظت و بهداشت كار مي باشد


http://www.irimlsa.ir/FixInfo/bazresikar/pages/fehrest-aeennamehah.htm


نویسنده: واحد تحقیقات شرکت EGS

معرفی هند بوک طراحی روشنایی

 

یک کتاب فوق العاده جالب ومفید وکاربردی با موضوع طراحی روشنایی بشکل کاملا مصور وگویا


جهت دانلود این کتاب اینجا کلیک کنید


نویسنده: واحد تحقیقات شرکت EGS

راهنمای تدوین HSE PLAN

 

راهنمای تدوین HSE PLAN


جهت دانلود اینجا کلیک کنید


نویسنده: واحد تحقیقات شرکت EGS

جدول کالری انواع مواد غذایی

 

جدول کالری انواع مواد غذایی

مـاده غـذايى

مقـــدار

كالرى

 آب سيب

يك ليوان

90

 آب نارنج

يك قاشق

4

 آبغوره

100گرم

20

 آجيل

يك ليوان

750

 آجيل درهم

100گرم

650

 آرد ذرت

100 گرم

370

 آرد گندم

100 گرم

360

 آلبالو ( كمپوت)

100 گرم

90

 آلبالو با هسته

100گرم

60

 آلبالو با هسته

يك ليوان

60

 آلوي زرد

100گرم

75

 آلوي قرمز

100گرم

45

 آناناس

100گرم

45

 آناناس (كمپوت)

100گرم

90

 آناناس كنسرو در شربت

يك ليوان

200

 اسفناج خام

100گرم

25

 الو بخارا

يك عدد

15

 انار تازه (دانه)

100گرم

60

 انار كامل با پوست

100كرم

35

 انبه هندي

100گرم

60

 انجير

يك عدد

20

 انجير (تازه)

100گرم

60

 انجير خشك

100گرم

270

 انگور

100گرم

80

 انگور(آب)

100گرم

90

 بادام بوداده

100گرم

666

 بادام بونداده

100گرم

660

 بادام درشت

يك عدد

10

زميني بي پوست

100گرم

560

 بادمجان

100گرم

17

 باقلا

يك عدد

5

 باقلاي خشك

100گرم

360

 باقلاي سبز

100گرم

108

 باقلوا با پسته

100گرم

540

 باميه

100گرم

40

 برگ چغندر

100گرم

30

 برگ مو

100گرم

60

 برنج

100گرم

360

 برنج (نيم ليوان)

130گرم

450

 برنج (يك ليوان)

190گرم

660

مـاده غـذايى

مقـــدار

كالرى

 جگر سفيد

100گرم

160

 جگر مرغ

20 گرم

30

 جگر مرغ خام

100گرم

125

 جگر يك سيخ

100گرم

80

 جو

100گرم

350

 چاشني مايونز

100گرم

720

 چاي تلخ

يك ليوان

0

 چاي شيرين (4حبه قند)

يك ليوان

40

 چغندر آب پز

100گرم

35

 چغندر خام

100گرم

45

 چيپس سيب زميني

ده عدد

110

 حلوا

100گرم

400

 حلوا ارده

100گرم

500

 حليم بدون روغن

يك ليوان

180

 خامه سفت

100گرم

350

 خامه شل

100گرم

250

 خاويار

100گرم

300

 خربزه

100گرم

23

 خربزه

يك ليوان

50

 خردل

100گرم

80

 خرما

يك عدد

20

 خرما با هسته

100گرم

240

 خرما يك فنجان

100گرم

505

 خرمالو

يك عدد

80

 خرماي تازه

100گرم

140

 خرماي خشك

100گرم

310

 خيار

100گرم

15

 خيار شور

100گرم

12

 دانه آفتابگردان

100گرم

300

 دسر (ژلاتين)

يك ليوان

180

 دل گوسفند

100گرم

260

 دل مرغ

100گرم

170

 دلمه متوسط

يك عدد

150

 دوغ

100گرم

15

 ذرت

100گرم

80

 ذرت بو داده با روغن

100گرم

357

 ذرت خام يك عدد

100گرم

75

 ذرت دانه درشت

100گرم

85

 رطب

100گرم

150

 روغن حيواني

100گرم

890

             مـاده غـذايى

مقـــدار

كالرى

 شريني

100گرم

500

 شكر

100گرم

400

 شكر(يك پيمانه)

10گرم

40

 شكلات

100گرم

500

 شكلات قلمي

يك عدد

20

 شكوفه ذرت بدون روغن

يك ليوان

25

 شلغم

100گرم

25

 شليل

100گرم

60

 شنبليله

100گرم

30

 شويد(شبد)

100گرم

30

 شير

يك ليوان

110

 شيرتصفيه شده

يك فنجان

90

 شيرخشك

100گرم

500

 شيرغليظ نستله

100گرم

250

 شيرگاوكم چربي

100گرم

55

 شيرميش

100گرم

95

 صدف دريايي

100گرم

65

 طالبي

100گرم

20نویسنده: واحد تحقیقات شرکت EGS

لطیفه ای که کل جهان اینترنت را برانگیخت

چندی پیش جوکی به زبان انگلیسی در دنیای نت زاده  شد! که نکات ارزشمندی را در خصوص سیاست های رسانه های امریکا در برداشت ترجمه ی فارسی جوک به شکل زیر است :

مردی دارد در پارک مرکزی شهر نیویورک قدم میزند که ناگهان میبیند سگی به دختر بچه ای حمله کرده است مرد به طرف انها میدود و با سگ درگیر میشود . سرانجام سگ را میکشد و زندگی دختربچه ای را نجات میدهد پلیسی که صحنه را دیده بود به سمت او می اید و میگوید :تو یک قهرمانی
فردا در روزنامه ها می نویسند :
یک نیویورکی شجاع جان دختر بچه ای را نجات داد اما آن مرد می گوید: من نیوریورکی نیستم
پس روزنامه های صبح می نویسند:
آمریکایی شجاع جان دختر بچه ای را نجات داد .
ان مرد دوباره میگوید: من آمریکایی نیستم
از او میپرسند :خب پس تو کجایی هستی ؟
::من ایرانی هستم 
فردای ان روز روزنامه ها این طور می نویسند :
یک تند روی مسلمان سگ بی گناه امریکایی را کشت !

نویسنده: واحد تحقیقات شرکت EGS

Truck driver of the month

Truck driver of the monthhttp://work-safely.blogspot.com/2011/01/truck-driver-of-month.html

نویسنده: واحد تحقیقات شرکت EGS

مطلبی جالب در مورد ارگونومی

مطلبی جالب در مورد ارگونومی

فرمت:ppt


http://www.4shared.com/document/9Ymd-X0y/__online.html

نویسنده: واحد تحقیقات شرکت EGS

سم شناسی فلزات

 

سم شناسی فلزات

 

جهت دانلود اینجا را کلیک نمایید

برگرفته از وبلاگ مهندس جلالی


نویسنده: واحد تحقیقات شرکت EGS

پروژه ها

پروژه هاي درحال اجرا توسط شركتIGS:

 

-          تعريض 3پل دال واقع در كيلومترهاي 15 و 16 و 16.3 محور

           شهرضا سميرم(اصفهان)

 

-          احداث پل دال در جاده بين روستايي محور شيراز.

 

-          تعويض تابلوهاي مسيرنما در محور اصفهان شيراز

           (منطقه استان اصفهان)

 

-          رنگاميزي پلهاي مسير شهرضا آباده(منطقه استان اصفهان)

 


نویسنده: واحد تحقیقات شرکت EGS

عیدتون مبارک

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


نوروز جشن آغاز سال و بزرگترین جشن ملى ایرانیان است که سابقه اى هزاران ساله دارد. نوروز در لغت به معنی روز جدید می باشد كه هم پایان و هم آغازی دوباره را به یاد می آورد و شروع آن با اولین روز آغاز بهار متقارن است. نوروز جشن بیداری دوباره طبیعت است كه این جشن سمبلی از پیروزی خوبی بر بدی یا نور بر تاریكی است كه زمستان سمبلی از تاریكی است.

از روزها قبل از آغاز نوروز ایرانیان خانه های خود را تمیز میكنند لباسهای نو می پوشند و خود را برای جشن آماده می كنند. سنتهای زیادی پیش از آغاز نوروز و در خلال آن وجود دارند از جمله : حاجی فیروز، چهارشنبه سوری، سفره هفت سین، سیزده بدر و آئین های دیگری که ریشه در فرهنگ و آداب ایرانیان دارد. ایرانیان طی قرنها با وجود همه مشكلات همواره نوروز را با شكوه هرچه تمام تر برگزار نموده اند و این امر اهمیت و جایگاه عظیم این جشن ملی را نزد ایرانیان نشان می دهد.


ناگفته نماند که زمان تحویل سال 1389 به وقت ایران، شنبه 29 اسفند 1388، ساعت 21 و 2 دقیقه و 13 ثانیه میباشد که امیدوارم لحظات شادمانه، زیبا و باشکوهی در خاطرات همگی شما دوستان ارجمند ترسیم شود و سالی پربار و سراسر کامیابی را پیش رو داشته باشید.


یک شاخه رز سفید تقدیم تو باد
رقصیدن شاخ بید تقــدیم تـو بــاد

تنها دل ساده ای است دارایی ما
آن هم شب عیـد تقــدیم تـو بــاد

 


نویسنده: واحد تحقیقات شرکت EGS

تنظیم دفعات نوشیدن آب

تنظیم دفعات نوشیدن آب

 

تنظیم دفعات نوشیدن آب باعث می شود کارایی بدن بالا برود

Correct timing to take water will maximize its effectiveness to Human body.
 
دو لیوان آب - بعد از بیداری - به فعالیت ارگانهای داخلی بدن کمک می کند


Two (02) glass of water - After waking up - Helps activate internal organs


 
 یک لیوان آب - نیم ساعت قبل از غذا خوردن - به هضم و گوارش غذا کمک می کند
One (01) glasses of water - 30 minutes before meal - Help digestion
 
یک لیوان آب - قبل از دوش گرفتن -  به کاستن از میزان فشار خون کمک می کند
One (01) glass of water - Before taking a bath - Helps lower blood pressure
 
یک لیوان قبل از خواب - از سکته و حمله قلبی جلوگیری می کند
One (01) glass of water - Before sleep - To avoid stroke or heart attack

 


نویسنده: واحد تحقیقات شرکت EGS

لباس نسوز

 

جنس و چگونگی ساخت لباس نسوز

یکی از موادی که در تهیه لباس نسوز به کار می رود آزبست (پنبه نسوزASBEST) می باشد که مقاومت زیادی در برابر آتش دارد. آزبست ترکیبی از سیلیکات های معدنی مانند سیلیکات منگنز و سیلیکات آهن با ترکیبات پیچیده الیافی و کریستالی می باشد.

لایه بیرونی و پوشش روی لباس نسوز از جنس کولار آلومینیومی است و این خاصیت آئینه بودن آن پرتوها و تشعشعات حرارتی را منعکس و حرارت را جذب نمی نماید.

انواع لباس نسوز

الف : محافظ در برابر شعله :

متن کامل را در ادامه مطلب مشاهده نمایید.

 


نویسنده: واحد تحقیقات شرکت EGS ادامه مطلب ...

خاموش کننده اعجاب انگیز منجا فوکو

خاموش کننده اعجاب انگیز منجا فوکو

 آتش خاموش کن منجا ساخت شرکت منجا فوکو ایتالیا و نسل جدیدی از اطفاء گرهای حریق می باشد.این محصول کوچک ، کم وزن ،غیر سمی ،دوست دار محیط زیست و دارای ظرفیت بر جسته ای بوده که متمایز با نسل های سنتی اطفاء گران می باشد.
منجا حاوی گاز نبوده و فشرده نیز نمی باشد ، بلکه دارای مواد جامد و ثابتی است که جریان خروجی آن به گاز شبیه است ولی در اصل یک نمک خنثی می باشد و گازی را که در جو وجود  دارد منتشر می کند.منجا فوکو با قطع زنجیره آتش به کار خود ادامه می دهد و در اصل یک کاتالیزور خاموش کنندگی آتش محسوب می شود . این روش به منجا فوکو اجازه می دهد که از طریق روند اشباع هر نوع آتش را خاموش کند و همچنین خاصیت انحطاط زیستی آرام و كند آن در محیط باعث اطفاء بیشتر آتش می شود .

آتش خاموش کن منجا : موثر ، سبک ، کم جا ، دوستدار محیط زیست ، غیر سمی می باشد و دارای ویژگی هایی همچون : کاربری آسان برای همه ، عدم رخنه در لایه ازن ، عدم فرسایش ، عدم هدایت الکتریکی ، عدم تخلیه الکترو استاتیک ، عدم شوک گرمایی ، کاربری در دستجات مختلف آتش در فضاهای باز و بسته ، فعال سازی فوری ، عدم ایجاد رسوب ، قابلیت استفاده در مراکز دارای تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی می باشد.
 

کاربردها

سازمان های آتش نشانی ، سازمان های امداد و نجات ، منازل ، ادارات ، دفاتر کار کارخانجات ، خودروهای سبک و سنگین ، هواپیما ، کشتی ، قطار، اماکن عمومی و . . .

مدت زمان عملکرد

class 5B
با
حداکثر فشار آنی و زمان خروجی حداقل 25 ثانیه

class 8B

با حداکثر فشار آنی و زمان خروجی حداقل 50 ثانیه

class 8B BMW

با حداکثر فشار آبی و زمان خروجی حداقل 50 ثانیه

class 13B

با حداکثر فشار آنی و زمان خروجی حداقل 100 ثانیه

مقایسه زمانی عملکرد خاموش کننده منجا فوکو

6 ثانیه عملکرد آتش خاموش کن منجا فوکو برابر با کپسول سنتی 3 کیلو گرم

9 ثانیه عملکرد آتش خاموش کن منجا فوکو برابر با کپسول سنتی 6 کیلو گرم

15 ثانیه عملکرد آتش خاموش کن منجا فوکو برابر با کپسول سنتی 9 کیلو گرم

مزایای منجا نسبت به آتش خاموش کن های سنتی

1. احتمال رخنه در لایه اوزون ODP = صفر
2. احتمال گرم کردن زمین GWP = صفر
3. میزان پایداری در جو ATL = صفر
4. عدم وجود خطر برای سلامت انسان
5. عدم تولید و نشر هرگونه مواد آلی به جو
6. سبک , کاربردی و سهولت در استفاده
7. عدم نیاز به شارژ دوره ای
8. عدم ایجاد رسوب , آلودگی و پسماند پس از استفاده در محیط
9. قابل استفاده در مراکز دارای تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی
10. سازگار با محیط زیست
11. غیر سمی 
12. بدون تاریخ انقضاء


نویسنده: واحد تحقیقات شرکت EGS

نكات ایمنی در عملیات حفر چاه

نكات ایمنی در عملیات حفر چاه

نكات ایمنی در عملیات حفر چاه در عملیات چاه‌کنی تا عمق 5 متر، وجود حداقل دو نفر و با افزایش عمق چاه، حداقل وجود 3 نفر برای ادامه عملیات الزامیست، با شروع حفر انباری چاه یک نفر کمک کلنگ‌دار به افراد گروه اضافه می‌شود. برای حفاظت کارگران از خطر ریزش اطراف چاه، باید در محل ایستادن کارگران تخته یا الوارهای زیرپایی با مقاومت و پهنای کافی گذاشته شود. برای جلوگیری از سقوط خاک و سنگ به داخل چاه، دور دهانه باید آستانه‌ای به عرض حداقل 15 سانتیمتر با مصالح مقاوم تعبیه گردد.
مقنی قبل از ورود به چاه برای عملیات چاه‌کنی، باید طناب نجات را به کمک کمربند ایمنی مخصوص به خود بسته باشد.
در مواردی که نوع مصالح استخراج شده از حفاری چاه به صورتی است که کلاه و سپر حفاظتی تکافو نمی‌کند، باید در فواصل مناسب از دیواره میله چاه پناهگاههایی تعبیه شود که در صورت لزوم مقنی در این محلها مستقر شود.


خاک حاصل از کندن چاه، نباید به فاصله کمتر از 2 متر از کناره‌های چاه ریخته شود به نحوی که احتمال ریزش آن به داخل چاه وجود نداشته باشد.

در صورتی که احتمال کمبود اکسیژن در اعماق چاه وجود داشته باشد، باید نسبت به تعبیه وسایل مناسب برای هوادهی به داخل چاه اقدام شود، این وسایل باید به تجهیزات ایمنی لازم برای جلوگیری از خطر برق‌گرفتگی مجهز شده باشند.

وجود علائم قراردادی بین مقنی و فردی که در بالای چاه مستقر است، ضروری بوده و باید فرد مستقر در بالای چاه همواره از وضعیت مقنی آگاه باشد.

کلیه کارگرانی که در نزدیک چاه به کار مشغول هستند، باید به کمربند ایمنی و طناب مجهز باشند. سر طناب باید به محل مناسبی محکم شده باشد تا از سقوط احتمالی آنها به داخل چاه جلوگیری شود. با پیشرفت کار چاه‌کنی بخصوص در موقع بارندگی، باید دیواره‌های چاه به وسیله مقنی مورد بازدید قرار گرفته و از ریزشی نبودن دیواره چاه اطمینان حاصل شود، چنانچه رطوبت بیش از حد مشاهده گردد، باید بررسیهای لازم انجام گیرد و در صورت لزوم عملیات متوقف شود، سپس پیش‌بینیهای لازم طوری صورت پذیرد که برای مقنی و کارگران خطری وجود نداشته باشد.

در تأمین روشنایی داخل چاههایی که وجود گازهای قابل اشتعال در آنها محتمل باشد، باید از چراغهای قوه‌ای با حداکثر ولتاژ 12 ولت استفاده شود.

هنگام حفاری چاه در عمق بیش از 2 متر، باید وسیله‌ای به عنوان سپر در پایین چاه مورد استفاده قرار گیرد که هنگام سقوط احتمالی اشیا مانع برخورد آن با مقنی باشد.

بعد از خاتمه کار روزانه علاوه بر پیش‌بینیهای احتیاطی لازم برای جلوگیری از سقوط افراد و حیوانات به داخل چاه، دهانه چاه باید به نحوی مطمئن با صفحات مقاوم و مناسب پوشیده شود.

رعایت مقررات حفاظتی حفر چاههای دستی مصوب شورای عالی حفاظت فنی الزامی است.
منبع: مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمان - شماره 55


نویسنده: واحد تحقیقات شرکت EGS

هفته HSE

 هفته HSE

شركت ملي پالايش و پخش (4 مهر ماه تا 10 مهرماه) را هفته HSE اعلام كردند

اين شركت و شركت هاي زير مجموعه اين شركت ، با اختصاص دادن هر روز با يك

نام و برگزاري نمايشگاه كتاب و تجهيزات ، برنامه هاي ويژه براي اين هفته اختصاص داده اند


 

روزهای هفته HSE به این شرح نامگذاری شدند:

- چهارم مهر88 : HSE تعهد و رهبری

- پنجم مهر 88: HSE فرهنگ نگرش خلاق

- ششم مهر 88 : HSE مدیریت پیمانکاران

- هفتم مهر 88: HSE مدیریت ریسک

- هشتم مهر 88: HSE، اصلاح الگوی مصرف و افزایش بهره‌وری

- نهم مهر 88 : HSE، مسئولیت همگانی

- دهم مهر 88: HSE و توسعه پايدارتهیه و بهره برداری از پمفلت های مرتبط با موضوع هر روز ؛ برگزاری مسابقه HSE ، انجام هماهنگی های لازم میان آموزش HSE و نظام پیشنهادات جهت ارتقاء HSE از دیگر برنامه های آموزشی فرهنگی در این هفته است.

 

شرکت ایمن گیتی اسپادانا (IGS)اين هفته را به تمامي شما دوستان تبريك مي گويد.

 


نویسنده: واحد تحقیقات شرکت EGS

جداول حد مجاز بلند کردن بار توسط سیم بکسل

 

جداول حد مجاز بلند کردن بار توسط سیم بکسل

دانلود

برگرفته از گروه Iran-safety


نویسنده: واحد تحقیقات شرکت EGS

آفتاب مصنوعی

 

                            آفتاب مصنوعی "بدون شک" سرطان زاست

محققان می گویند آفتاب مصنوعی که بسیاری از آن برای برنزه شدن استفاده می کنند، بدون شک خطر ابتلا به سرطان پوست را افزایش می دهد.

پیشتر آژانس تحقیقات درباره سرطان (IARC)، به این نتیجه رسیده بود که آفتاب مصنوعی "احتمالا" خطر ابتلا به سرطان را زیاد می کند اما حال این آژانس می گوید "به طور حتم"چنین خواهد شد.

فعالان می گویند انتشار این خبر در مجله علمی 'لانست آنکولوژی' فشار را برای تنظیم مقررات سخت گیرانه تر در مراکز سولاریوم، بیشتر می کند.

ارزیابی جدید، خطر استفاده از آفتاب مصنوعی را همتراز با کشیدن سیگار و قرار گرفتن در معرض آزبست (پنبه نسوز) قرار داده است.

اما انجمن سانبد (Sunbed Association) در بریتانیا گفته است که هیچ ارتباط مستقیمی بین استفاده صحیح از آفتاب مصنوعی با ابتلا به سرطان وجود ندارد.

آژانس تحقیقات درباره سرطان، کمیته ای متشکل از کارشناسان است که توصیه های خود را در اختیار سازمان بهداشت جهانی قرار می دهد.

این آژانس در پی بازبینی تحقیقاتی که نشان می داد خطر ملانوما، مهلک ترین نوع سرطان پوست، در افرادی که پیش از 30 سالگی شروع به استفاده از آفتاب مصنوعی کرده اند به میزان 75 درصد افزایش داشته است، این موضوع را اعلام کرد.

همچنین نتیجه چندین تحقیقات نشان می دهد که بین استفاده از آفتاب مصنوعی و ابتلا به ملانومای چشم ارتباط مستقیم وجود دارد.

سازمان خیریه پژوهش سرطان در بریتانیا در اوایل سال جاری اخطار داده بود که استفاده زیاد از آفتاب مصنوعی باعث شده است که برای اولین بار در این کشور تعداد مبتلایان به ملانوما به ده هزار نفر برسد.

در طی 30 سال گذشته، میزان ابتلا به سرطان پوست در بریتانیا چهار برابر شده است.

دولت بریتانیا سرگرم مطالعه پیشنهاداتی برای منع کردن استفاده افراد زیر 18 سال از آفتاب مصنوعی در انگلستان است.

مقرراتی مشابه در اسکاتلند وضع شده است که طبق آن افراد زیر 16 سال از استفاده از آفتاب مصنوعی منع شده اند.

جسیکا هریس، مدیر دفتر اطلاع رسانی سازمان خیریه پژوهش سرطان در بریتانیا گفت: " ارتباط آفتاب مصنوعی با سرطان پوست در چندین مطالعه علمی معتبر نشان داده شده و ما بسیار خوشحالیم که آژانس تحقیقات درباره سرطان، استفاده از آن را در دسته بالاترین میزان خطر قرار داده است."

خانم هریس از نمایندگان پارلمان خواسته است تا فورا استفاده از آفتاب مصنوعی را برای افراد زیر 18 سال منع کنند و سولاریوم هایی را که تحت نظر افراد حرفه ای نیستند، تعطیل کنند.

منبع:بی بی سی

 


نویسنده: واحد تحقیقات شرکت EGS

.:: آخرین مطالب ::.

» امداد و نجات ( چهارشنبه 23 بهمن1392 )
» راهنمای سیستم مجوز کار بر اساس استانداردهای شرکت نفتی SHELL ( سه شنبه 8 بهمن1392 )
» ?What is the correct way of eating fruits ( پنجشنبه 19 دی1392 )
» مجموعه آيين نامه هاي حفاظت و بهداشت كار ( سه شنبه 12 شهریور1392 )
» معرفی هند بوک طراحی روشنایی ( یکشنبه 3 بهمن1389 )
» راهنمای تدوین HSE PLAN ( سه شنبه 28 دی1389 )
» جدول کالری انواع مواد غذایی ( شنبه 25 دی1389 )
» لطیفه ای که کل جهان اینترنت را برانگیخت ( دوشنبه 20 دی1389 )
» Truck driver of the month ( یکشنبه 19 دی1389 )
» مطلبی جالب در مورد ارگونومی ( یکشنبه 19 دی1389 )
» سم شناسی فلزات ( یکشنبه 19 دی1389 )
» پروژه ها ( چهارشنبه 18 فروردین1389 )